Braständning


Drag i skorstenen 

Om skorstenen är kall måste luften i den först värmas upp för att skorstenen ska börja "dra". Vanligtvis brukar det räcka med att eldstadsdörren ställs på glänt så att varm rumsluft tränger upp i skorstenen. Det går också bra att lägga lite tidningspapper ovanpå rökgashyllan och tända på. 


Under vissa förhållanden kan det uppstå s.k. nedslag i skorstenen. Luften i skorstenen går då "fel" väg och du får in den i rummet. Detta kan bero på snabba väderomslag eller att du har ett för starkt undertryck i rummet. Försök ändra på luftströmmen i skorstenen genom att värma upp rökgången med lite tänt tidningspapper samt öppna ett fönster eller liknande i syfte att utjämna trycket i rummet. 


Tändbriketter 

Tändbriketter är ett enkelt och effektivt hjälpmedel vid braständning. De ska användas enligt bruksanvisningen! Björknäver fungerar också mycket bra. 


Vedbriketter 

Vad är vedbriketter? De råd vi här ger avser spån från rent trävirke som pressats ihop i block och som nedan kallas vedbriketter. Vedbriketter väger från cirka 0,2 kg till cirka 1 kg per brikett. Det får inte ingå tillsatser av något slag. Det är trämassans eget limämne lignin som binder ihop spånen när briketten under produktion värms upp och pressas samman. Egenskaperna vid förbränning kan variera mycket och är avhängiga av vilket råmaterial som använts och hur vedbriketterna har framställts. 


Hur ska briketter användas? 

Vedbriketter används ungefär som vanliga vedklabbar. Vedbriketterna är ofta mycket kompakta och torra i likhet med vanlig brasved. Därför erhålls med de flesta typer av vedbriketter en snabbare förbränning än med motsvarande mängd ved. Lägg därför ofta in relativt små mängder med briketter. En bruksanvisning bör medfölja vedbriketterna, med råd om säker användning av den aktuella brikettypen. Stryp inte lufttillförseln så att lågorna kvävs, eftersom oförbrända gaser då riskerar att antändas genom explosion. 


Hur mycket bränsle kan man lägga in åt gången? 

Eftersom begreppet vedbriketter innefattar olika sorter som uppför sig på skilda sätt ska man pröva sig fram tills man blir väl förtrogen med den aktuella briketten. Börja gärna med att lägga in ungefär 1 kg per gång efter vanlig braständning med tändved. Elda som med vanlig ved och öka mängden gradvis vid behov, men aldrig mer bränsle än vid normal vedeldning. Det är mycket viktigt att användaren undviker sprängeldning, både med tanke på eldstadens bästa och för att förebygga brand. 


Sprängeldning 

Många sprängeldar vid braständning i kalla hus och stugor för att få upp värmen så snabbt som möjligt. Sprängeldning kan skada både eldstaden och skorstenspipan och kan dessutom orsaka brand. Om du har en emaljerad eldstad kan emaljen skadas om du eldar så hårt att kaminen blir rödglödgad. Skruvar kan också brännas fast och packningar kan förstöras. Kaminplattor kan vrida sig så att sprickor uppstår i ugnen, vilket leder till att kaminen får okontrollerad lufttillförsel. Tänk på riskerna vid för hård eldning och att garantin inte gäller om anvisningarna inte följs. 


Normal förbränning 

De flammor du ser i eldstaden är brinnande gaser. Även om själva lågorna dör ut kan glöd finnas kvar länge. Torr ved av tunga lövträd brinner lugnare och glöder länge. Lättare ved som exempelvis björk flammar snabbt upp och glöder fortare ut. Normal eldning innebär jämn förbränning och påfyllning av ved varannan timme. Veden som läggs i ska inte fylla mer än ungefär 2/3 av brännkammaren, den del av eldstaden som är avsedd för ved.