Välj en ugn med egen design

Utgångspunkterna vid konstruktionen av en Tulikivi-ugn är inredningens och nyttoanvändningens förenade krav på designen. Både genom sitt utseende och genom sina egenskaper för en Tulikivi-ugn med sig värdighet i boendemiljön. Tulikivi-sortimentet är omfattande, men om den rätta modellen inte finns i standardsortimentet kan vi tillverka en ugn på beställning enligt kundens önskemål. Drömugnen kan vara en modifierad standardmodell eller en helt ny ugn tillverkad utgående från kundens skisser. 


Vi prutar inte på kraven på ren förbränning vid måttbeställningsarbeten och inte heller på behovet av tillräcklig massa eftersom en ugn framför allt är en värmekälla. Utgående från kundens skiss gör vi noggranna ritningar som används när ugnen tillverkas som måttbeställningsarbete. Auktoriserade Tulikiviåterförsäljare står till tjänst med uppgifter och planeringshjälp.