P-märkning av vedeldande eldstäder 


Certifiering för P-märkning utfärdas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. En P-märkt braskamin har genomgått test av följande egenskaper: 


  • Ren förbränning i alla effektlägen 
  • Klarat extra höga miljö- och funktionskrav 
  • Hög verkningsgrad 
  • Låg rökgastemperatur 
  • Kontrollerad täthet 
  • Uppfyllt höga säkerhetskrav 
  • Möjlighet att eldas med bara 1 kg ved per timme 
  • Genomgått extra noggrann tilverkningskontroll 

P-märkningen är en kvalitetsstämpel som används i allt större usträckning. Detta är en frivillig test och kraven har utformats av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i nära samarbete med branschen. Målet med P-märkningen är att höja den svenska standarden totalt för att uppnå såväl renare förbränning som effektivare eldstäder.