Vanliga frågor & Svar


Hittar ni inte svaret på er fråga så är ni självklart välkomna att höra av er!


+ Behöver jag förstärka golvet när jag ska investera i en eldstad?

En del av våra produkter är klassade som tunga eldstäder och kräver ett fundament eller förstärkning av golvet. Gränsen mellan lätt och tung eldstad går vid cirka 350 kg. Om du väljer en lätt eldstad, behöver du inte förstärka golvet. Är du osäker kontakta oss så kommer vi ut och tittar.

+ Måste jag ha en brandvägg?

Det finns olika regler för olika eldstäder gällande brandväggar. I monteringsanvisningen till respektive eldstad går det att läsa om brandskydd samt avstånd till brännbart osv. Alla monteringsanvisningar finns upplagda som .pdf och går att ladda hem under respektive produkt.

+ Behöver jag ha fläkt? 

En fläkt ger inte eldstaden en större effekt utan fläktens uppgift är att förflytta den uppvärmda luften/värmen snabbare genom eldstaden och ut ur varmluftsventilerna. 

+ Vad ska jag använda för ved? 

Bästa värmevärdet får du genom kluven björkved, generellt lövträd, som brinner lugnare än barrved. Om du eldar ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med andra träslag, annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, ca 20% fukthalt, längden på veden bör vara 30-35cm lång med diameter 5-8cm. Vid normal eldning är 2,5kg ved/timme en lämplig vedmängd och max tillåten mängd är 3kg/h. Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, spånskivor, plast och behandlat papper. Dessa material utvecklar under förbränning ämnen som är skadliga för kaminen och hälsan. Ämnena kan också angripa stålet i skorstenen och fogarna i en murad skorsten. 

+ Vad ska jag tänka på innan installationen?  

Innan Du gör en nyinstallation av en eldstad och skorsten inom stadsplanelagt område måste Du göra en bygganmälan. Papper finns hos oss och hos komunen. 

+ Var hittar jag den tekniska informationen om min eldstad?

Om du vill läsa om en specifik produkt eller om du ska montera Din eldstad själv rekommenderar vi att Du skriver ut dokumentet montering- och skötselanvisning från vår hemsida. Det är alltid bra att vara väl förberedd. Där står bland annat om avstånd till brännbart, anslutningshöjder och regler för eldstadsplan mm. Dokumenten medföljer naturligtvis även vid leverans av eldstaden. 

+ Måste sotaren besikta min eldstad? 

Skorstensfejarmästaren ska alltid besikta installationen innan Du får börja elda, detta gäller oavsett om Du installerar till en befintlig eller ny skorsten

+ Vad ska jag välja för skorsten? 

Alla våra produkter är förberedda för anslutning till en skorsten som heter NVI 2000. Det är en stålskorsten med rökrör i syrafast rostfritt stål. Skorstenen är svart men möjligheten finns, att mot ett pristillägg få modulerna lackerade i önskad färg eller i annat material såsom mässing, zink, koppar eller borstat stål.. 

+ Hur stor är verkningsgraden? 

Sverige har idag en av världens hårdaste miljökrav. Det betyder att alla eldstäder som klarar en typ- och miljö provning hos Statens Provningsanstalt också har en hög verkningsgrad. Verkningsgrad betyder hur mycket energi/värme som omvandlas till nyttig energi vid eldning. Verkningsgraden hos typ- och miljögodkända eldstäder ligger över 70%. 

I dag finns det eldstäder som har en verkningsgrad på upp till ca 75%, i praktiken känner du ingen skillnad om din eldstad ger 70% eller 75% och naturligtvis spelar eldningen en mycket stor roll, huruvida vilken verkningsgrad som kommer ut i rummet. För att du ska kunna nyttja din eldstad fullt ut, behöver du alltså även sätta dig in i eldnings-förfarandet och bara använda torr ved som har en fuktighet på 15-20%.  

+ Hur stor effekt behöver jag? 

Effekt anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. En braskamin kan normalt avge en effekt på 1-8kW. Liten brasa betyder låg effekt och stor brasa, hög effekt. Ett stort el-element ger normalt en effekt på 1kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5kW. En stor eldstad som är avsedd att eldas med en större mängd ved får en högre effekt än en liten eldstad och avger därför mer värme. Det är viktigt att inte blanda ihop verkningsgrad och effekt. 

+ Behöver jag ansluta min eldstad till uteluft, vad händer med ventilationen? 

En braskamin  förbrukar mellan 2 - 40 m3 luft per timme vid eldning med stängd lucka. Mängden luft är avhängigt av hur hårt man eldar det vill säga, hur mycket ved som läggs in i elden och kvalitén på denna. Vill du veta mer om braskaminer och ventilation, klicka på denna länk. Öppna braskaminer_ventilation.pdf (Pdf 17kb) 

+ Det är svårt att tända upp i kaminen. Vad gör jag för fel?

Öppna dörren och lägg upp veden horisontellt korsvis. Börja med mindre, riktigt torr upptändningsved. Använd tändbriketter eller tidningspapper att tända elden med. Låt dörren stå på glänt 10 till 15 minuter tills elden tagit sig ordentligt under denna tid förvärmer du glaset och förebygger sotbeläggning. När elden tagit sig stänger du dörren och öppnar tilluftsspjället fullt. Fortsätt att lägga på större upptändningsved tills att en glödbädd på ca.25 -50mm är uppnådd. Därefter kan grövre ved läggas in. Efter en stund när elden tagit sig ordentligt, kan det vara nödvändigt att reducera värmen. Reglera förbränningshastigheten med tilluftsspjället. Mängden av förbränningsluft och värmeavgivning är beroende av vilken typ av ved du använder, dess fukthalt, typ av skorsten och längden på denna. 


+ Vilka kaminer är miljöprovade? 

Alla våra produkter som är klassade som sekundär värmekälla är typ- och miljögodkända hos Statens Provningsanstalt. Vill du ha mer information kring testerna www.sp.se. I Boverkets nybyggnadsregler finns bestämmelser för byggande och installation av eldstäder och rökkanaler för mer information www.boverket.se. Om du har frågor kring installation ska du i första hand vända dig till Skorstensfejarmästaren i ditt distrikt, byggnadsnämden, miljö-hälsoskyddsnämden eller energirådgivaren. Idun nr 1 och Norrahammar är köksspisar i huvudsak avsedda för matlagning och omfattas därför inte av krav på typ-miljögodkännande