Varför en Tulikivi ugn


Tulikivi-ugnarna har redan över en kvarts miljon lyckliga ägare (och över 350 miljoner kilo täljsten av prima kvalitet sprider sin värme i hem). Våra kunder hör också till de mest nöjda på marknaden. Det här framgår ur opartiska undersökningar.

Strålningsvärme 

Tulikivi-ugnens värme är mjuk och smekande, den bränner inte Även om det är svårt att tro, är det skillnad på värme och värme.


Tulikivi ugnens mjuka strålningsvärme sprids jämnt i hela lägenheten och smeker både människor och föremål. Rumstemperaturen behöver inte vara hög. Därför hålls luften fräsch, och den är lätt att andas. Temperaturerna på bilden är riktgivande.

Konvektionsvärmen från en vanlig kamin stiger rakt upp i rummets övre delar, och värmen bildar ett hett och unket skikt runt kaminen. Värmen lagras inte heller någonstans, utan försvinner ut genom skorstenen. Temperaturerna på bilden är riktgivande.


Den strålningsvärme som täljstenen utstrålar är behaglig och värmer effektivt. I en Tulikivi-ugn fördelas värmen jämnt i hela rummet, som bevaras behagligt varmt under en lång tid. Värmen känns också mild och mjuk. En Tulikivi-ugn förbrukar inte heller luften i rummet så att den blir torr och unken. Tvärtom förblir luften fräsch även om man låter bli att öppna fönstret. 


På det här sättet är strålningsvärmen fördelaktigare jämfört med traditionella kaminers hårda och heta konvektionsvärme. 


Eftersom Tulikivi-ugnen inte är hetlevrat eldig kan man till exempel luta sig mot ugnssidan och klappa om den rejält. Många minns också den nostalgiska doften som en vedeldad Tulikivi-ugn avger. Förnuftsmässigt är det svårt att förklara. 


Därför slösar en Tulikivi-ugn inte med värmen eller veden som en vanlig kamin eller öppen spis, som måste eldas hela tiden.


Eldstadslösningar

För en bättre förbränning

Eldstaden är ugnens nervsystem och påverkar hela ugnens funktion. Tulikivi har två olika eldstadslösningar för brasugnar: Tulikivi-normalroster och Tulikivi-virveleldstad (du känner igen dem på beteckningarna nedan ). Båda lösningarna optimerar användningen av ugnen och tål också en mer preciserad jämförelse.


Normalrostret har en hög verkningsgrad vid förbränning: veden brinner naturligt och rent i hög temperatur. Samtidigt är utsläppen från ugnen låga. Tack vare den enkla konstruktionen är normalrostret också en funktionssäker och lättanvänd eldstadslösning.


Virveleldstaden är en ny uppfi nning som Tulikivi patenterat och som gör att förbränningsgaserna stannar längre inne i förbränningsrummet. Därför sker förbränningen effektivare och mycket rent. Ugnens utsläpp är en bråkdel av världens strängaste utsläppsnormer. Och den nya asklådan förblir trevligt osynlig.


Rena papper också från myndigheterna

Ute i världen har Tulikivi-ugnen klarat stränga testkriterier. Även i dessa sammanhang har den klarat sig bättre än många andra.


I diagrammet presenteras kolmonoxidutsläppen från en traditionell eldstad respektive Tulikivis normalroster och virveleldstad. Referensramen utgörs av Österrikes utsläppsnorm som är den strängaste i världen.  Som första ugnstillverkare har Tulikivi uppfyllt kraven i kvalitetscertifi katet ISO 9001. 


Tulikivi har klarat de mest krävande säkerhetstesterna inom branschen och uppfyller också världens strängaste utsläppsnormer (bl.a. IBR-certifi katet). 


Därtill deltar Tulikivi fortfarande mycket aktivt både i nationellt och internationellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi planerar redan förfullt för morgondagen.


Värmeaggregat efter värmebehov

En täljstensugn som är mindre till sin massa lagrar mindre värme och svalnar också snabbare än en större ugn. En större ugn lagrar mer energi som frigörs långsammare i rummet och avger värmen länge. I samtliga fall slår en Tulikivi-ugn till exempel en kamin, vars värmeavgivningstid är rätt kort.

Brasugnen uppnår sin maximala momentana värmeavgivningseffekt (3,5 kW) efter ca 3 timmar från att man börjat elda. Brasugnen avger 50 % av sin uppvärmningseffekt efter 11 timmar och 25 % efter 18 timmar från att man inlett eldningen.


Brasbakugnen som är dubbelt tyngre än brasugnen uppnår sin maximala momentana värmeavgivningseffekt efter ca 5 timmar från att eldningen inletts. Brasbakugnen avger 50 % av sin uppvärmningseffekt efter 20 timmar och 25 % efter 31 timmar från att man inlett eldningen.


Teknik

Tulikivi-ugnarna fungerar enligt motströmsprincipen som effektivt tar tillvara på den värmeenergi som finns i de varma rökgaserna. Lågorna från förbränningsrummet stiger upp i övre förbränningskammaren och fördelas till sidokanalerna. I sidokanalerna sker den avslutande förbränningen av rökgaserna och värmeenergin ackumuleras i ugnens stenmassa som sedan överför värmen till rummet i form av strålningsvärme.


Tulikivis brasbakugnar anslutes endast till en skorstenskanal i stället för två. Systemet är patenterat. Det är möjligt att elda separat med ved både i braseldstaden och i bakugnen. Hela ugnen värms upp jämnt uppifrån och ned oberoende av vilken eldstad som används. Den sinnrika konstruktionen av eldens och rökgasernas cirkulationssystem ger en garanti för detta. Lösningens verkningsgrad är utmärkt.


I Tulikivis bakugn används dubbelförbränningsprincipen. Den patenterade lösningen tar tillvara på vedens energi till den minsta partikeln och ökar ugnens användningstid. Veden brinner i bakugnens brännkammare och med lågorna stiger oförbrända rökgaser till det övre förbränningsvalvet. Tack vare sekundärluften som strömmar genom sotluckan och kolrostret förbränns gaserna och blir till nyttovärme. Kolresterna faller till slut genom eldstadens bakre del ned på kolrostret där de förbränns snabbt och avger tilläggsvärme. Någon separat koloskanal behövs inte


Nyttan med vedeldning

Vedeldning är en naturlig uppvärmningsform. Vid förbränningen av ved frigörs samma mängd koldioxid i det naturliga kretsloppet som när träden förmultnar. 


Ungefär 50 % av energiförbrukningen i ett hem används för uppvärmningen. Vattenuppvärmningens andel är c:a 20 % och resten dvs. c:a 30 % av energiförbrukningen i ett hem, användes för elapparater i hushållet och till belysningen. Det är alltså inte möjligt att ersätta elförbrukningen helt med vedeldning men undersök gärna de besparingar som vedeldningen ger med hjälp av vår kalkylator! Vedeldning är ett säkert alternativ. En ackumulerande ugn fungerar oberoende av stormar, elavbrott och andra distributionsproblem.


I över en miljon skandinaviska småhus finns en eldstad. Vedeldning väljs ofta som en andra värmekälla. Hushåll som utnyttjar vedeldning parallellt med el sparar i genomsnitt in 15 % av elvärmekostnaderna vilket är 1700 kWh per uppvärmningssäsong. Vedeldningen ger det bästa resultatet om massiva ackumulerande eldstäder används. Dessa har hög verkningsgrad och den ackumulerande värmen frigörs ut i bostadsutrymmet väldigt jämnt och under en lång tid.


Ved för vedeldning

Vi rekommenderar ved som fått torkat i över ett år. Ved som kluvits på våren kan vara lämplig för eldning på hösten om den fått torka ordentligt i ett luftigt utrymme, men ved som fått torka i över ett år är säkert tillräckligt torr. Den kluvna veden torkar bäst när luft kan cirkulera genom vedtraven. Under vedtraven måste man lägga underlag så att veden inte berör marken. Travarna får inte beröra varandra men de stöds i allmänhet mot varandra med hjälp av käppar.